Moja miłość, hierarchia wartości, presja społeczna ….