Staże i praktyki wakacyjne dla uczniów – w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im.gen. J. Bema w Zawierciu”