Staże i praktyki wakacyjne dla uczniów – w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im.gen. J. Bema w Zawierciu”

Uczestnicy projektu  „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im.gen. J. Bema w Zawierciu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie … Czytaj dalej Staże i praktyki wakacyjne dla uczniów – w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im.gen. J. Bema w Zawierciu”