151. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego