Baza dydaktyczna

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn wyposażona w zestawy komputerowe przekazane szkole przez CMC Poland w ramach współpracy partnerskiej. Uczniowie podczas zajęć wykonują ćwiczenia projektowe korzystając z programu Solid edge.