Branżowa Szkoła I Stopnia

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Po SZKOLE PODSTAWOWEJ oferujemy naukę w dwóch klasach

 • klasa Ia – w zawodach: kierowca mechanik i mechanik pojazdów samochodowych
 • klasa Ib – w zawodach: elektryk, operator urządzeń odlewniczych

ZAWÓD OPERATOR URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH POD PATRONATEM ODLEWNI ŻELIWA  W ZAWIERCIU

https://eeodlewnia.pl/

 

Po GIMNAZJUM oferujemy naukę w jednej klasie wielozawodowej,  w następujących zawodach

Branża samochodowa

 • Kierowca mechanik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik motocyklowy
 • Blacharz samochodowy
 • Lakiernik

Branża mechaniczna

 • Operator obrabiarek skrawających
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń
 • Operator maszyn i urządzeń hutniczych
 • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej
 • Ślusarz
 • Elektryk
 • Elektromechanik

Branża usługowa:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Murarz-Tynkarz
 • Fotograf
 • Dekarz

Wprowadzamy nowy zawód kierowca mechanik

Obserwujemy deficyt kadr z wykształceniem  zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej, tj. zapełnić lukę na rynku pracy województwa śląskiego w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy.

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, może liczyć na zatrudnienie, bowiem istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. Przepisy unijne narzuciły konieczność uzyskania tzw. kwalifikacji wstępnej, czyli ukończenia szkolenia trwającego 280 godzin. Uczeń zdobywa tę kwalifikację w ramach nauki w szkole. Zdobycie uprawnień, poza szkołą zawodową lub technikum, to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, a młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy jeszcze nie zarabiają.

Wybierając ten zawód, zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz wykonywania ich napraw.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
– firmach spedycyjnych
– przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Możliwość zatrudnienia:

własny warsztat samochodowy

pomoc drogowa

pracownik fabryk samochodowych, FIAT, OPEL

kierowca TIR-a

kierowca autokaru

operator ciężkiego sprzętu budowlanego

mechanik samochodowy

diagnosta.

Absolwenci uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Uczniowie w połączeniu z praktyką i wiedzą teoretyczną nabywają umiejętności z zakresu budowy, eksploatacji i zasad działania pojazdów samochodowych. Zostają oni również przygotowani do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B poprzez praktyczną naukę jazdy samochodem i zapoznanie z przepisami ruchu drogowego.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nowoczesny zawód dla nowoczesnych ludzi

Znajdziesz zatrudnienie :

w przedsiębiorstwach produkujących samochody,
w stacjach diagnostycznych,
w warsztatach naprawczych,
w pogotowiu technicznym.

Elektromechanik pojazdów. samochodowych, nazywany często elektrykiem samochodowym zajmuje się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów, a także montażem wyposażenia dodatkowego takich jak alarmy, centralne zamki, sprzęt car audio i innych. Coraz większy udział elektroniki w pojazdach powoduje, że elektromechanicy są i będą bardzo poszukiwaną grupą zawodową na rynku pracy.

W czasie trzech lat kształcenia elektromechanicy uczą się następujących przedmiotów zawodowych:

Podstawy techniki,

Podstawy elektrotechniki i elektroniki,

Konstrukcja pojazdów samochodowych,

Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,

Przepisy ruchu drogowego,

Pracownia elektromechaniki i elektroniki,

Zajęcia praktyczne.

Kwalifikację:

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Możesz zdobyć również szybko zawód Mechanika pojazdów samochodowych uzupełniając kwalifikację:
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

 

Operator obrabiarek skrawających

Jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).

Nauka trwa 3-lata. Potem można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik w szkołach wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi coraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego zawodu. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych CNC sterowanych komputerowo.

Nauczysz się między innymi:

odczytywania rysunku technicznego dotyczącego elementu przewidzianego do obróbki,

zaplanowania obróbki tego przedmiotu na obrabiarce CNC lub tradycyjnej,

napisania programu obróbki przedmiotu,

sprawdzenia tego programu na symulatorze,

przesłaniu tego programu na obrabiarkę,

ustawienia obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu,

dokonania oceny jakości wyrobu,

uruchomienia produkcji wyrobu.

Perspektywy zawodowe:

Operatorzy obrabiarek skrawających mogą pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego. Lokalny rynek pracy oczekuje pracowników o takich kwalifikacjach, co daje realną perspektywę zatrudnienia absolwentów szkoły m.in. w lokalnych przedsiębiorstwach.

 

Mechanik motocyklowy – Nowy zawód w Polsce

W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje:

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli

Absolwent kształcący się w zawodzie mechanik motocyklowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

diagnozowania motocykli;

obsługi i użytkowania motocykli;

naprawy motocykli.

Mechanik motocyklowy może pracować w fabrykach i montowniach motocykli przy wszystkich etapach procesu technologicznego. Może również pracować w serwisach technicznych obsługi motocykli i skuterów, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić własny warsztat naprawy i obsługi motocykli.