Kategoria: Aktualności

INFORMACJA O PLANIE LEKCJI

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 29 kwietnia lekcje odbywają się według nowego planu lekcji.  Plan Technikum, Szkoły Branżowej i ZSZ –obowiązujący od 29.04.2019 r. Plan lekcji 2019_04_29

Wizyta studyjna do Opel Manufacturing Polska

Realizując projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu” uczniowie z klasy pierwszej w zawodzie technik pojazdów samochodowych odbyli w dniu 02.04.2019r. wizytę studyjną do Opel Manufacturing Polska w Gliwicach. Uczniowie zapoznali się z procesem technologicznym wytworzenia...

FILM „KURIER”

W piątek 29 marca uczniowie z klasy I, II, IV Technikum obejrzeli film KURIER. Film poświęcony pamięci Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Kuriera z Warszawy, którego życiową misją była wolna Polska.

Uczniowie z Bema podczas zagranicznych praktyk.

Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. J. Bema realizują projekt: „Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej ” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048827 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i  absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+...

PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE UTWORZENIA PIERWSZEJ W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM KLASY O PROFILU POLICYJNYM

W dniu 21 lutego 2019 r w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, w obecności Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa, Wicestarosty Bogusława Piotrowskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyny Wiącek  podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Technikum nr 5 w  Zespole Szkół im. gen. J....

„HAZARD? Nie, dziękuję” – spotkanie informacyjne dla uczniów

4 lutego uczniowie w ramach ogólnopolskiej kampania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych uczestniczyli w spotkaniu  edukacyjnym na temat zagrożeń płynących z udziału w nielegalnych grach hazardowych. Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przez...

zaPROJEKTowane FERIE

Podczas ferii zimowych nasi uczniowie, uczestnicy  projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału...