Kadra pedagogiczna

Grzegorz Wnuk – dyrektor szkoły, historia, wiedza o społeczeństwie

Elżbieta Idziak –  nauczyciel zastępujący dyrektora szkoły, fizyka, podstawy przedsiębiorczości

Karina Cupiał – język angielski

Karina Denkiewicz – Krynicka – język angielski

Wojciech Derej – przedmioty zawodowe

Małgorzata Duch – pedagog szkolny

Zbigniew Grajdek – przedmioty zawodowe, nauka jazdy samochodem

Beata Jarkiewicz – język polski

Małgorzata Kabalska– chemia

Anna Koścień – matematyka

Roman Kot – przedmioty zawodowe

Henryk Kuklewski – przedmioty zawodowe

Sergiusz Madejski – wychowanie fizyczne

Mirosław Marczak – przedmioty zawodowe

Alina Miszczyk – historia, wiedza o społeczeństwie, etyka

Eleonora Obertyńska – Pieniądz – język niemiecki

Agnieszka Szota – wychowanie fizyczne

Katarzyna Szota – biologia

Monika Ujma – biblioteka szkolna

Andrzej Witek – religia

Agnieszka Żelezik – geografia