Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Data Wydarzenie
3 września 2018 Rozpoczęcie roku szkolnego
9 września 2018 Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy sesja styczeń-luty
11 września 2018 Zebrania z rodzicami
26 września 2017 Dzień języków europejskich
1 października 2018 Termin składania deklaracji maturalnych
12 października 2018  Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
16 października 2018 Konsultacje z rodzicami

Ślubowanie klas pierwszych

1 listopada 2018 Wszystkich Świętych dzień wolny od nauki
2 listopada 2018 Dodatkowy dzień wolny od nauki
9 listopada 2018 Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
13 listopada 2018 zebrania z rodzicami propozycje ocen dla klasy IV T
26 listopada 2018- 21 grudnia 2018 Praktyka zawodowa klasy III T
14 grudnia 2018 Zakończenie semestru klasa IV
18 grudnia 2018 Zebrania z rodzicami propozycje ocen w klasach I –III

Jasełka dla rodziców

24 grudnia 2018- 1 stycznia 2019 Przerwa świąteczna
9 stycznia 2019 Część praktyczna egzaminu zawodowego kwalifikacja M.42
10 stycznia 2019 Część pisemna egzaminu zawodowego kwalifikacja M.42, M.44, poprawa kwalifikacji M.12 i M.18
18 stycznia 2019 Zakończenie semestru klasy I-III
22 stycznia 2019 Zebrania z rodzicami
7 luty 2019 Termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych
11 luty- 22 luty 2019 Ferie zimowe
18 luty 2019 Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy sesja czerwiec lipiec kwalifikacje M.12, M.18, M.17
22 marzec 2019 Wyniki egzaminu w sesji styczeń -luty
26 marzec 2019 Konsultacje z rodzicami propozycje ocen klasa IV T
29 marzec 2019 Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów przystępujących do egzaminu w styczniu
18 kwietnia 2019- 23 kwietnia 2019 Przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 Zakończenie nauki dla klas IV T
1-3 maja 2019 Dni wolne od nauki
6 maja 2019 Matura z języka polskiego poziom podstawowy

Dzień wolny od nauki

7 maja 2019 Matura z matematyki poziom podstawowy

Dzień wolny od nauki

8 maja 2019 Matura z języka angielskiego poziom podstawowy i rozszerzony

Dzień wolny od nauki

14 maja 2019 Zebrania z rodzicami propozycje ocen
14 czerwca 2019 Termin wystawienia ocen rocznych
17 czerwca 2019 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  M.42
18 czerwca 2019 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- wszystkie kwalifikacje- zień wolny od nauki
21 czerwca 2019 Zakończenie roku szkolnego
4 lipca 2019 Wyniki egzaminu maturalnego
20 sierpnia 2019 Poprawkowy egzamin maturalny część pisemna
30 sierpnia 2019 Wyniki egzaminu zawodowego sesja czerwiec-lipiec