Konferencja o dualnym systemie kształcenia

DUALNY  SYSTEM  KSZTAŁCENIA

IDEA,  KORZYŚCI,  BARIERY

DLA ROZWOJU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

   Dnia 12.05.2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyła się konferencja na temat:   „Dualny system kształcenia – idea, korzyści, bariery dla rozwoju powiatu zawierciańskiego”. Organizatorami konferencji byli: CMC POLAD oraz Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli posłanka na Sejm RP Anna Nemś,  starosta zawierciański Krzysztof Wrona, prezydent miasta Witold Grim oraz prezes zarządu CMC Poland Sp. z.o.o. Jerzy Kozicz.

W merytorycznej części spotkania przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN pan Piotr Bartosiak przedstawił uczestnikom oraz zebranym licznie gimnazjalistom aspekty kształcenia dualnego w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Następnie głos zabrali pracodawcy, którzy przedstawili swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników. Szczególnie zwracali uwagę na biegłą znajomość języków obcych, umiejętność czytania rysunków technicznych, posługiwanie się technologiami IT oraz dobrze wykształcone umiejętności praktyczne w wybranym zawodzie. Z wypowiedzi prelegentów gimnazjaliści mogli dowiedzieć się także jak wygląda oferta szkół zawodowych w powiecie zawierciańskim oraz sytuacja absolwentów na rynku pracy.

Na zakończenie konferencji dyrektor Zespołu Szkół im. gen J. Bema pan Roman Kot omówił przedsięwzięcia podejmowane przez szkołę, w ramach współpracy z firmami gwarantującymi uczniom odbywanie praktycznej nauki zawodu. Uczniowie natomiast zrelacjonowali swoje pobyty na praktykach zagranicznych we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/10/konferencja-001.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/10/konferencja-6.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/10/konferencja-2.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/10/konferencja-3.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/10/konferencja-4.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/10/konferencja-5.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/10/konferencja-7.jpg