Oferta edukacyjna

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO KONTYNUOWANIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE. DLA ABSOLWENTÓW PRZYGOTOWALIŚMY NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W KLASACH I W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PO  GIMNAZJUM

  • KLASA I TECHNIKUM – W ZAWODACH TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
    TECHNIK MECHANIK  – POD PATRONATEM CMC
  • KLASA I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA – KLASA WIELOZAWODOWA  –  WYKAZ ZAWODÓW  NA STRONIE http://bemzawiercie.pl/branzowa-szkola-i-stopnia/

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

  • KLASA IA  TECHNIKUM –  W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  (POD PATRONATEM POLICJI) JEDYNA KLASA POLICYJNA W POWIECIE –   INFO NA STRONIE http://bemzawiercie.pl/porozumienie-z-policja/
  • KLASA IB TECHNIKUM – W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK – POD PATRONATEM CMC
  • KLASA IA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W ZAWODACH – KIEROWCA MECHANIK, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • KLASA IB SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W ZAWODACH – ELEKTRYK, OPERATOR URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH -POD PATRONATEM ODLEWNI ŻELIWA CIĄGLIWEGO W ZAWIERCIU NOWOŚĆ