OGŁASZAMY II NABÓR DO PROJEKTU

UWAGA UCZNIOWIE!!! Ogłaszamy II rekrutację do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu” Beneficjent  projektu:  Powiat Zawierciański Realizator projektu:  Wydział Rozwoju Inwestycyjnego...

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się 3 września  o godzinie 9.00 na boisku szkolnym. Pani naczelnik Wydziału Edukacji mgr Krystyna Wiącek powitała w imieniu Starosty oraz swoim, uczniów, nauczycieli i wszystkich zebranych.  Podziękowała byłemu dyrektorowi szkoły mgr. Romanowi Kotu...

AKTYWNE WAKACJE – STAŻE I PRAKTYKI DLA UCZNIÓW

Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu w wakacje nie próżnują i biorą aktywny udział w płatnych stażach / praktykach organizowanych przez Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu” współfinansowanego...

Staże i praktyki wakacyjne dla uczniów – w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im.gen. J. Bema w Zawierciu”

Uczestnicy projektu  „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im.gen. J. Bema w Zawierciu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie...

LISTA PODRĘCZNIKÓW

Podręczniki klasa I Technikum Podręczniki klasa II Technikum Podręczniki klasa III Technikum Podręczniki klasa IV Technikum Podręczniki klasa I Szkoła Branżowa Podręczniki klasa II Szkoła Branżowa Podręczniki klasa III ZSZ    

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22 czerwca o godz. 9.00  w auli szkolnej rozpoczęła się  uroczystość zakończenie roku szkolnego. Dyrektor mgr Roma Kot podsumował rok szkolny 2017/2018, przedstawiając osiągnięcia szkoły oraz wydarzenia i imprezy, które odbyły się w czasie ostatnich 10 miesięcy. Niewątpliwie największym...

GŁÓWNA NAGRODA – LAPTOP – WYGRANA !!!

8 czerwca odbyło się zakończenie X edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. Uczniowie naszej szkoły w ciągu II semestru tego roku brali udział w cyklu wykładów prowadzonych przez wykładowców Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie-studenci ze 100% frekwencją wzięli udział w losowaniu nagród....