Technik mechanik klasa patronacka CMC Poland

Technik mechanik –  Twoja droga do kariery.

Technik mechanik to zawód o bardzo szerokim profilu możliwości zatrudnienia. Czy wyobrażamy sobie świat bez maszyn?  Nie – ponieważ technika coraz bardziej nas otacza i usprawnia nasze życie. Bez techników mechaników nie było by to możliwe. W przemyśle pełnią rolę: konstruktora, technologa, operatora maszyn a nawet programisty. Techników mechaników potrzebują takie dziedziny gospodarki jak: przemysł maszynowy, transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo, hutnictwo. Mogą również pracować w rzemiośle i w drobnej wytwórczości. Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich.

Dlaczego technik mechanik w Bemie to najlepszy wybór?

Dzięki podpisaniu porozumienia pomiędzy CMC Poland, a Zespołem Szkół dotyczącym kształcenia dualnego uczniowie zawodu technik mechanik mają zagwarantowane zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w największym przedsiębiorstwie CMC Poland (dawna Huta Zawiercie).  Dzięki temu mogą poznać realia funkcjonowania swojego zawodu w rzeczywistych warunkach pracy firmy. Opiekunami uczniów podczas zajęć są wysoko wykwalifikowani pracownicy CMC Poland, którzy z dużym zaangażowaniem wprowadzają uczniów w tajniki zawodu.

 Ufundowane przez CMC Poland stypendia dla uczniów klasy patronackiej w zawodzie Technik Mechanik, osiągających wymagane wyniki w nauce , w wysokości:

– drugi rok nauki 200 zł brutto miesięcznie;

– trzeci rok nauki 300 zł brutto miesięcznie;

– czwarty rok nauki 400 zł brutto miesięcznie.

http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TMjpg.jpg
Klasa patronacka
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM2jpg.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TTM1.jpg
Klasa patronacka
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM1.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM2.jpg
klasa patronacka
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM4jpg.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM3.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM5jpg.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM6.png
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM6jpg.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM7.jpg
http://bemzawiercie.pl/wp-content/uploads/2017/05/TM8f.jpg

Dlatego mechanicy byli i będą nierozerwalnie związani z rozwojem i utrzymaniem współczesnych maszyn i urządzeń.

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy. Są oni fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie, szlifowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.