Wykaz klas i wychowawców

TECHNIKUM NR 5

Klasa I a Technikum – wychowawca mgr Mirosław Marczak

Klasa II a Technikum – wychowawca mgr Eleonora Obertyńska – Pieniądz

Klasa III a Technikum – wychowawca mgr Elżbieta Idziak

Klasa IV a Technikum – wychowawca mgr Karina Denkiewicz-Krynicka

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

Klasa IA Branżowa Szkoła I stopnia – wychowawca mgr Sergiusz Madejski

Klasa IB  Branżowa Szkoła I stopnia – wychowawca mgr Henryk Kuklewski

Klasa II Branżowa Szkoła I stopnia – wychowawca mgr Beata Jarkiewicz

klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wychowawca mgr Alina Miszczyk